RICE DK

גירלנדה לבבות צבעונית

144.00 ₪

גירלנדת לבבות צבעונית עשויה רפיה בעבודת יד.

אורך: 180 ס"מ.

על מנת לשמור על אורך חיי המוצר מומלץ לא לתלות באיזור בו יש שמש ישירה ולא להביא במגע עם מים.