Sofi

מחברת שחורה נקודה-פסיק

59.00 ₪

 מחברת ספירלה דו כיוונית,כך שאפשר להתחיל לכתוב מימין-לשמאל או משמאל לימין,כריכה קשה בגוון אפור/שחור

.אייקון של נקודה פסיק על צד אחד של הכריכה

.אייקון של נקודתיים על הצד השני שלה

.גודל:13-19 ס"מ

.60 דפים

.30 דפים מנייר קרם בפאטרן שורות

.30 דפים מנייר אפור בפאטרן נקודות