RICE DK

גירלנדה דגלים צבעונית

144.00 ₪

גירלנדת דגלים צבעונית עשויה רפיה בעבודת יד. אורך: 185 ס"מ. על מנת לשמור על אורך חיי המוצר מומלץ לא לתלות באיזור בו יש שמש ישירה ולא להביא במגע עם מים.