Shipping policy

תנאי משלוח
החברה תדאג לספק כל מוצר שנרכש לכתובת בישראל שהוקלדה בעת ביצוע הרכישה.
החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו .
המשלוחים יבוצעו לאיזורים בתוך ישראל המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים אליהם
לא נוכל להגיע ומולם יתבצע תיאום טלפוני)
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה / אי אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון
/או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות והשבתות וכיוצא בזה.
במידה והלקוח יבחר באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסן החברה, לא יחויב בדמי משלוח.
במידה וההזמנה בוצעה, והפריטים נשלחו , לא ניתן יהיה לשנות דבר בהזמנה לרבות שינוי פריט/
שינוי כתובת/ שינוי אופציית משלוח או איסוף עצמי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת ובהתאם לצורך את מחירי המשלוחים.