KITSCH KITCHEN

צנצנת דוגמת עוגן ומכסה כחול

64.50 ₪ 129.00 ₪

כלי אחסון מקרמיקה עם מכסה כחול ודוגמת עוגן

מידות: 16*13 ס"מ