KITSCH KITCHEN

צנצנת דוגמת סנונית ומכסה צהוב

64.50 ₪ 129.00 ₪

כלי אחסון מקרמיקה עם מכסה צהוב ודוגמת סנונית

מידות: 16*13 ס"מ